انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
#cap1
یاری رساندن
Photo by
آمار وب سایت

    تعداد کل بازدید : 430036

    داستان ایرانی 31 داستان

    داستان خارجی 57 داستان

    داستان طنز 36 داستان

    داستان اعضاء 7 داستان

دریچه‌ نما
رادیو دریچه

افزایش روزافزون تقاضا پاسخی است به كسانی كه مردد هستند و گوش كردن را خواندن نمی‌دانند. مقالات فراوانی منتشر گردیده كه اذعان دارند کتاب خواندن، به شیوه شنیدن بهتر از خواندن از روی كتاب تلقی می‌شود. کتاب‌های انتشاریافته چه به‌صورت چاپی روی كاغذ، چه به خط بریل، چه روی تبلت و چه صوتی باشد، معنایی جز خواندن ندارند. با گوش‌هایتان بشنوید و ببینید که دنیای دیگری به روی‌تان گشوده شده است.

از این رو به‌منظور پاسخ به تقاضا بوجود آمد و در جهت افزایش سرانه مطالعه داستان انجمن ادبیات داستانی دریچه اقدام به تهیه و انتشار داستان صوتی نموده است. كه جهت كسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب
شبی با بزرگان داستان

ایدۀ سلسله نشست‌های شبی با بزرگان داستان با انگیزه و هدف شناسایی، معرفی و بررسی پرونده داستانی نویسندگان ایران و جهان شکل گرفته است. ایده مذكور بعد از بررسی و قابل اجرایی بودن به حوزه هنری خراسان رضوی پیشنهاد گردید كه مورد استقبال کارشناس ادبی حوزه هنری خراسان رضوی واقع گردید.

ادامه مطلب
جشنواره