انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : خرمگس

 نوشته : اتل ليليان وينيچ


شروع کتاب با:
آرتور در کتابخانه سمیناری علوم الهی پيزا، نشسته بود و توده ای از مواعظ خطی را زير و رو می کرد. 
يکی از شبهای گرم ژوئن بود؛ پنجره ها کاملاً باز و کرکره ها برای خنکی هوا بسته بود. 
کانن مونتانلی، پدر روحانی و مدير سميناری، لحظه ای از نوشتن باز ايستاد و نگاهی مهرآميز به سری که با موهای سياه بر اوراق خم شده بود، انداخت.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

خرمگس


 نویسنده 

اتل ليليان وينيچ


انتشارات :

اميرکبيرمترجم :

خسرو همايون پورقطع :

رقعيسال انتشار :

1392نوع جلد :

شوميز


 دیده شده : 495