انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : مجموعه‌ی نامرئی

 نوشته : روبرت موزيل، فريدريش دورنمات، توماس مان، ...


مجموعه‌ی نامرئی ۴۵ داستان کوتاه از ۲۶ نویسنده‌ی آلمانی‌زبان است. داستان‌های این مجموعه را علی‌اصغر حداد گزینش و ترجمه کرده است. مترجم در گزینش داستان‌های این مجموعه، علاوه بر ‌آلمانی‌زبان بودن نویسندگان، تنوع در فرم و محتوا را مد نظر قرار داده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است: نویسندگان اتریش، نویسندگان آلمان فدرال و دمکراتیک، نویسندگان سوییس. در مجموعه‌ی نامرئی داستان‌هایی از آرتور شنیتسلر، راینر ماریا ریلکه، روبرت موزیل، اشتفان تسوایگ، اینگه‌بورگ باخمن، تومای برنهارت، پتر هانتکه، یوهان پتر هبل، هاینریش مان، توماس مان، هرمان هسه، لئون فویشتوانگر، برتولت برشت، آنا زگرس، اروین اشتریتماتر، اشتفان هایم، هاینریش بل، ولف‌دیتریش اشنوره، ولفگانگ بورشرت، زیگفرید لنتس، گونتر گراس، مانفرد بیلر، یورک بکر، ماکس فریش، فریدریش دورنمات، کورت مارتی وجود دارد. 


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

مجموعه‌ی نامرئی


 نویسنده 

روبرت موزيل، فريدريش دورنمات، توماس مان، ...


انتشارات :

نشر ماهيمترجم :

علی‌اصغر حدادقطع :

رقعيسال انتشار :

1395


 دیده شده : 506