انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : دختري در قطار

 نوشته : پائولا هاوکينز


دختري در قطار کتابي است سراسر عاطفي از زبان شخصيت‌هايي قرباني و مهاجم و بي نهايت عادي. داستاني است تعليقي با پايانِ پيش بيني ناپذير و شخصيت‌هايي چنان ملموس و حقيقي که از همه‌شان متنفر مي‌شويد؛ حتا از قرباني‌ها.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

دختري در قطار


 نویسنده 

پائولا هاوکينز


انتشارات :

انتشارات هيرمندمترجم :

مهرآيين اخوت


 دیده شده : 609