انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : قبل از سپيدی

 نوشته : ثريا منصوربيگی


«قبل از سپيدی» عنوان داستان‌هايی کوتاه و واقعی از يک اعجوبه نظامی، شکارچی تانک، سرهنگ رفيع غفاری است که «ثريا منصوربيگی» آن‌ها را بازنويسی کرده است. «شرط‌بندی» اولين خاطره-داستان است و فضايی که نويسنده تصوير کرده و با پرداخت مناسب موضوع به آن جان داده، هنوز داغ و پرحرارت است.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

قبل از سپيدی


 نویسنده 

ثريا منصوربيگی


انتشارات :

سوره سبز


 دیده شده : 423