انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : سلطان دلير

 نوشته : يوشيماسا سجيما


فلسفه و انديشه در شرق به ويژه در آيين و باور کشورهاي چين و ژاپن بر مبناي گذر انسان از جسم و رسيدن به حقيقت که از آن به روح آدمي تعبير مي‌شود پايه‌ريزي شده است. مکاتب فکري و حتي باورهاي مذهبي در اين انديشه ديرپاي بشري بر اين باور قرار گرفته است که انسان با تمرين و ممارست مي‌تواند از حجاب جسماني خود عبور کرده و حقيقت زندگي را که همانا زيستن با روح خود و کشف توانايي‌هاي خارق‌العاده آن است را حس کرده و با آن مسير حيات خود را ادامه دهد.
ممارست، تمرين‌هاي سخت جسمي براي تمرکز و رها شدن از قالب و حجاب جسماني در کنار انديشيدن به باور‌هايي از اين دست در ميان بسياري از مردم اين منطقه و فلاسفه بر همين اساس شکل گرفته است و ترويج آنها نيز در داستان و شعر و موسيقي و نقاشي و ساير هنرهاي آنها بر پايه اعتقاد ديرپايشان به چنين انديشه‌اي صورت مي‌پذيرد.
کتاب «سلطان دلير» نوشته «يوشيماسا سجيما» نويسنده ژاپني که با ترجمه محمد هدايي از سوي انتشارات کتاب نيستان منتشر شده است را مي‌توان نمونه‌اي قابل تامل از تبديل چنين انديشه‌اي به حکايت‌هاي داستاني آن هم براي گروه سني کودک و نوجوان پنداشت. منبع: سايت ناشر


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

سلطان دلير


 نویسنده 

يوشيماسا سجيما


انتشارات :

انتشارات نيستانمترجم :

محمد هداييقطع :

خشتيسال انتشار :

1395


 دیده شده : 400