انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
نام داستان نوشته تاریخ‌انتشار|دیده شده|دانلود
کرمي در ارکسترتوربورگ ندرئوس1395/09/05 | 258 | 126
شمّاسويليام سامرست موام1395/09/05 | 262 | 130
دشمن‌هاآنتوان چخوف1395/09/04 | 312 | 116
گل کلم سبزلارا واپنير1395/08/27 | 285 | 118
لادا و ميلنالارا واپنير1395/08/27 | 252 | 120
آقاي کبوتر و بانوکاترين منسفيلد1395/08/11 | 299 | 138
شام خانوداگيکازو ايشی‌گورو1395/08/11 | 306 | 135
چترياسوناری کاواباتا1395/08/11 | 306 | 132
صبح روز كريسمسفرانك اوكانر1395/08/09 | 261 | 119
روزي که گم شدمآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 314 | 127
طلاقآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 172 | 95
بچه‌ي تُخصآنتوان چخوف1395/08/03 | 200 | 101
تهيه كننده در زير كاناپهآنتوان چخوف1395/08/03 | 204 | 98
مغروق - يك صحنه‌ي كوچکآنتوان چخوف1395/08/03 | 187 | 111
خطرناک‌ترين شکارريچارد كانل1395/08/02 | 207 | 113
جلوه قانونفرانتس کافکا1395/07/17 | 184 | 100
يکي از همين روزهاگابريل گارسيا مارکز1395/07/17 | 212 | 90
آستين‌هاي سبزهلن سيمپسون1395/07/17 | 199 | 111
چند خرده کلامکورت توخولسکي1395/06/29 | 244 | 122
ماهيگير متدينکورت توخولسکي1395/06/29 | 222 | 118
بعضي‌ها هيچ وقت نمي‌فهمنکورت توخولسکي1395/06/29 | 197 | 117
نامه‌ي بابامکورت توخولسکي1395/06/29 | 205 | 116
دختر خاله‌هاجويس کارول اوتس1395/06/14 | 186 | 140
تپه‌هايي چون فيل‌هاي سفيدارنست همينگوي1395/06/14 | 184 | 119
پدربزرگ و نوهآيزاک باشويس سينگر1395/06/14 | 215 | 119
باران بهاريبرنارد مالامود1395/06/10 | 190 | 98
بازنشستهبرنارد مالامود1395/06/10 | 201 | 106
مدلبرنارد مالامود1395/06/09 | 233 | 103
برادر موفق و کاميابتوبياس ولف1395/06/08 | 176 | 105
مرد بي تبسمياسوناری کاواباتا1395/06/08 | 217 | 106
برادر مرده‌ام به آمريکا می‌آيدالکساندر گودين1395/06/07 | 221 | 110
راديکال‌های آزادآليس مونرو1395/06/06 | 198 | 88
چهرهآليس مونرو1395/05/25 | 197 | 96
حکايت وقت خوابپاملا پينتر1395/05/21 | 214 | 103
بعضي از ما دوستمان کُلبي را تهديددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 226 | 97
نخستين اشتباهي که ني‌ني کرددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 238 | 109
اوراق فروشي كليولندريچارد براتيگان1395/05/19 | 214 | 107
اُسَبِل‌جويس کارول اوتس1395/05/17 | 220 | 108
يک روز خوش براي موزماهيجروم ديويد سلينجر1395/05/16 | 227 | 121
هريسُن بِرگِرُنکورت ونه گات جونيور1395/05/14 | 217 | 100
يك خاله‌ي بيچارههاروكي موراكامي1395/05/11 | 230 | 114
كعبه را ديدن و مردنکورت مارتي1395/05/09 | 208 | 105
خوشحاليآنتون چخوف1395/05/07 | 232 | 117
در پستخانهآنتون چخوف1395/05/07 | 214 | 102
اندوهآنتون چخوف1395/04/03 | 203 | 101
عربيجيمز جويس1395/03/30 | 221 | 115
شاخه‌ي خشكيدهآنا ماريا ماتوته1395/03/30 | 287 | 105
در قفل شدهخوليو کورتاسار1395/03/30 | 218 | 106
از وسط بروعزيز نسين1395/03/20 | 189 | 108
يک جفت جوراب زنانهعزيز نسين1395/03/20 | 215 | 108
گلوي آهنيميخائيل بولگاکف1395/03/20 | 228 | 106
آن ميلر ديگرتوبياس وولف1395/03/06 | 218 | 113
ربايشتوبياس وولف1395/03/06 | 209 | 103
والتر جان هارموناي.ال.دکترف1395/02/26 | 232 | 103
قلب افشاگرادگار آلن‌پو1395/02/21 | 210 | 104
گـردن بنـدگي دو موپاسان1395/02/21 | 221 | 101
نـامه به «نـوري»کريستين بوبن1395/02/21 | 192 | 101
منتظر اوآمينا هنري1395/02/21 | 188 | 97
يک بار در تمام زندگيجومپا لايري1395/02/19 | 225 | 116
سرجوخهريچارد براتيگان1395/02/18 | 208 | 101
کرگدناوژن يونسکو1395/02/18 | 194 | 105
نقشِ روي ديوارويرجينيا ولف1395/02/05 | 230 | 101
مردم آزارهاريموند کارور1395/02/05 | 216 | 108
دست‌های سياه و کثيفهاروکي موراکامي1395/01/31 | 222 | 108
کليساي جامعريموند کارور1395/01/31 | 186 | 114
راديوي بزرگجان چيور1395/01/31 | 221 | 80
بگو آرهتوبياس وولف1395/01/31 | 228 | 93
مرگ در مي‌زندوودي آلن1395/01/30 | 221 | 100
مزاحمخورخه لوئيس بورخس1395/01/30 | 234 | 126
انتقام چمنريچارد براتيگان1395/01/30 | 239 | 112
زنان حساسجان آپدايک1395/01/29 | 233 | 112
ملاقات با دختر صد در صد دلخواههاروکي موراکامي1395/01/30 | 216 | 95
يک گل سرخ براي اميليويليام فاکتر1395/01/30 | 213 | 115
فاجعه معدن در نيويورکهاروکي موراکامي1395/01/30 | 197 | 115
عقده‌ي اُديپ منفرانک اوکانر1395/01/29 | 212 | 99
چرخ‌زنانريموند کارور1395/01/29 | 219 | 110
زخم شمشيرخورخه لوئيس بورخس1395/01/29 | 219 | 102
زيباترين غريق جهانگابريل گارسيا مارکز1395/01/29 | 208 | 107
زندگي پنهان والترميتيجيمز تربر1395/01/29 | 220 | 106
همسايه‌هاريموند کارور1395/01/28 | 253 | 104
سال اسپاگتيهاروکي موراکامي1395/01/28 | 244 | 107
در بيشهريونوسوکه آکوتاگاوا1395/01/23 | 230 | 107
گربه زير بارانارنست همينگوي1395/01/22 | 187 | 105
شغال‌ها و عرب‌هافرانتس کافکا1395/01/16 | 223 | 96
سال هاآنا گاوالدا1395/01/11 | 228 | 111
عمل براساس غريزهپائولو کوئليو1394/12/23 | 304 | 100
شکارزکريا تامر1394/12/23 | 291 | 112
در بندر مياميپائولو کوئليو1394/12/23 | 313 | 113
اقدام خواهد شدهاینریش بل1394/12/16 | 245 | 114
آدم کش‌هاارنست همينگوي1394/12/08 | 258 | 105