انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
نام داستان نوشته تاریخ‌انتشار|دیده شده|دانلود
کرمي در ارکسترتوربورگ ندرئوس1395/09/05 | 408 | 161
شمّاسويليام سامرست موام1395/09/05 | 385 | 167
دشمن‌هاآنتوان چخوف1395/09/04 | 439 | 136
گل کلم سبزلارا واپنير1395/08/27 | 403 | 139
لادا و ميلنالارا واپنير1395/08/27 | 382 | 124
آقاي کبوتر و بانوکاترين منسفيلد1395/08/11 | 420 | 142
شام خانوداگيکازو ايشی‌گورو1395/08/11 | 434 | 168
چترياسوناری کاواباتا1395/08/11 | 450 | 138
صبح روز كريسمسفرانك اوكانر1395/08/09 | 360 | 121
روزي که گم شدمآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 442 | 138
طلاقآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 209 | 117
بچه‌ي تُخصآنتوان چخوف1395/08/03 | 235 | 139
تهيه كننده در زير كاناپهآنتوان چخوف1395/08/03 | 232 | 147
مغروق - يك صحنه‌ي كوچکآنتوان چخوف1395/08/03 | 252 | 135
خطرناک‌ترين شکارريچارد كانل1395/08/02 | 264 | 128
جلوه قانونفرانتس کافکا1395/07/17 | 262 | 144
يکي از همين روزهاگابريل گارسيا مارکز1395/07/17 | 278 | 110
آستين‌هاي سبزهلن سيمپسون1395/07/17 | 262 | 172
چند خرده کلامکورت توخولسکي1395/06/29 | 275 | 131
ماهيگير متدينکورت توخولسکي1395/06/29 | 269 | 121
بعضي‌ها هيچ وقت نمي‌فهمنکورت توخولسکي1395/06/29 | 210 | 168
نامه‌ي بابامکورت توخولسکي1395/06/29 | 224 | 144
دختر خاله‌هاجويس کارول اوتس1395/06/14 | 229 | 151
تپه‌هايي چون فيل‌هاي سفيدارنست همينگوي1395/06/14 | 211 | 140
پدربزرگ و نوهآيزاک باشويس سينگر1395/06/14 | 246 | 124
باران بهاريبرنارد مالامود1395/06/10 | 238 | 145
بازنشستهبرنارد مالامود1395/06/10 | 256 | 118
مدلبرنارد مالامود1395/06/09 | 285 | 132
برادر موفق و کاميابتوبياس ولف1395/06/08 | 229 | 142
مرد بي تبسمياسوناری کاواباتا1395/06/08 | 263 | 111
برادر مرده‌ام به آمريکا می‌آيدالکساندر گودين1395/06/07 | 232 | 116
راديکال‌های آزادآليس مونرو1395/06/06 | 238 | 132
چهرهآليس مونرو1395/05/25 | 270 | 109
حکايت وقت خوابپاملا پينتر1395/05/21 | 268 | 105
بعضي از ما دوستمان کُلبي را تهديددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 323 | 145
نخستين اشتباهي که ني‌ني کرددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 250 | 135
اوراق فروشي كليولندريچارد براتيگان1395/05/19 | 218 | 121
اُسَبِل‌جويس کارول اوتس1395/05/17 | 270 | 125
يک روز خوش براي موزماهيجروم ديويد سلينجر1395/05/16 | 263 | 141
هريسُن بِرگِرُنکورت ونه گات جونيور1395/05/14 | 222 | 135
يك خاله‌ي بيچارههاروكي موراكامي1395/05/11 | 283 | 172
كعبه را ديدن و مردنکورت مارتي1395/05/09 | 242 | 110
خوشحاليآنتون چخوف1395/05/07 | 264 | 123
در پستخانهآنتون چخوف1395/05/07 | 270 | 131
اندوهآنتون چخوف1395/04/03 | 252 | 118
عربيجيمز جويس1395/03/30 | 259 | 142
شاخه‌ي خشكيدهآنا ماريا ماتوته1395/03/30 | 349 | 128
در قفل شدهخوليو کورتاسار1395/03/30 | 255 | 129
از وسط بروعزيز نسين1395/03/20 | 195 | 126
يک جفت جوراب زنانهعزيز نسين1395/03/20 | 288 | 119
گلوي آهنيميخائيل بولگاکف1395/03/20 | 262 | 116
آن ميلر ديگرتوبياس وولف1395/03/06 | 261 | 116
ربايشتوبياس وولف1395/03/06 | 255 | 120
والتر جان هارموناي.ال.دکترف1395/02/26 | 274 | 163
قلب افشاگرادگار آلن‌پو1395/02/21 | 265 | 178
گـردن بنـدگي دو موپاسان1395/02/21 | 239 | 101
نـامه به «نـوري»کريستين بوبن1395/02/21 | 226 | 179
منتظر اوآمينا هنري1395/02/21 | 222 | 172
يک بار در تمام زندگيجومپا لايري1395/02/19 | 265 | 118
سرجوخهريچارد براتيگان1395/02/18 | 273 | 104
کرگدناوژن يونسکو1395/02/18 | 232 | 171
نقشِ روي ديوارويرجينيا ولف1395/02/05 | 262 | 156
مردم آزارهاريموند کارور1395/02/05 | 261 | 124
دست‌های سياه و کثيفهاروکي موراکامي1395/01/31 | 271 | 119
کليساي جامعريموند کارور1395/01/31 | 217 | 127
راديوي بزرگجان چيور1395/01/31 | 263 | 85
بگو آرهتوبياس وولف1395/01/31 | 276 | 97
مرگ در مي‌زندوودي آلن1395/01/30 | 269 | 105
مزاحمخورخه لوئيس بورخس1395/01/30 | 275 | 131
انتقام چمنريچارد براتيگان1395/01/30 | 291 | 117
زنان حساسجان آپدايک1395/01/29 | 315 | 124
ملاقات با دختر صد در صد دلخواههاروکي موراکامي1395/01/30 | 257 | 159
يک گل سرخ براي اميليويليام فاکتر1395/01/30 | 258 | 130
فاجعه معدن در نيويورکهاروکي موراکامي1395/01/30 | 244 | 173
عقده‌ي اُديپ منفرانک اوکانر1395/01/29 | 263 | 111
چرخ‌زنانريموند کارور1395/01/29 | 264 | 161
زخم شمشيرخورخه لوئيس بورخس1395/01/29 | 265 | 133
زيباترين غريق جهانگابريل گارسيا مارکز1395/01/29 | 260 | 123
زندگي پنهان والترميتيجيمز تربر1395/01/29 | 267 | 109
همسايه‌هاريموند کارور1395/01/28 | 342 | 131
سال اسپاگتيهاروکي موراکامي1395/01/28 | 287 | 115
در بيشهريونوسوکه آکوتاگاوا1395/01/23 | 321 | 156
گربه زير بارانارنست همينگوي1395/01/22 | 236 | 152
شغال‌ها و عرب‌هافرانتس کافکا1395/01/16 | 278 | 110
سال هاآنا گاوالدا1395/01/11 | 250 | 139
عمل براساس غريزهپائولو کوئليو1394/12/23 | 322 | 111
شکارزکريا تامر1394/12/23 | 339 | 146
در بندر مياميپائولو کوئليو1394/12/23 | 338 | 138
اقدام خواهد شدهاینریش بل1394/12/16 | 279 | 145
آدم کش‌هاارنست همينگوي1394/12/08 | 270 | 122